RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: pop

Stan majątkowy


I. Wartość majątku na dzień 01.01.2017

1. Środki trwałe:
- grunty - 3 084 860,00
-budynki – 7 849 531,25
-urządzenia techniczne, maszyny – 515 413,73
-środki transportu – 139 669,55

2.Pozostałe środki trwałe - 1 211 768,35

3.Zbiory biblioteczne – 29 310,00

4.Wartości niematerialne i prawne – 72 351,21

II. Plan finansowy na rok 2017

1. Wydatki:
- dział 801 rozdział 80130 - 3 676 470,00
- dział 854 rozdział 85410 – 235 357,00

2. Dochody:
- dział 801 rozdział 80130 - 5 150,00
- dział 854 rozdział 85410 – 33 904,00Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 30.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 413